Rod Bennet: Čtyři svědkové

Příběhy rané Církve autor přibližuje na pozadí osudů a spisů Apoštolských otců: sv. Klementa Římského, sv. Ignáce z Antiochie, sv. Justina Mučedníka a sv. Ireneje z Lyonu.

Vyjde na jaře 2020